Knowledge

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
10/04/2557 11:30
บริษัทฯได้รับการประกาศเป็น "นวัตกรรมแห่งชาติ" รายแรกในประเทศไทย ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติด้วยกรรมวิธีใหม่ล่าสุด จากกะทิสดเข้มข้นทำให้เป็นน้ำมันภายใน 5 นาที สกัดโดยใช้ Centrifuge 3 ขั้นตอน ได้น้ำมันใสสะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ผ่านการกรอง และความร้อน
Oil Pulling
10/04/2557 10:16
*ใช้อมบ้วนปาก(Oil Puling)
น้ำมันมะพร้าวเป็นโทษกับร่างกายหรือไม่ ?
18/04/2555 12:14
1. น้ำมันมะพร้าวเป็นโทษกับร่างกายหรือไม่ ?