รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ****ด่วน****

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับ   ปวช-ปวส

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

************ด่วน************