รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ ควบคุมระบบ UHT 2 ตำแหน่ง

คุุณ สมบัติ 

- เพศชาย

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food SCI)

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ