รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุุณ สมบัติ 

- ไม่จำกัดเพศ

- วุฒิการศึกษา ปวส. และปริญญาตรี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีประสบการณ์ด้านงานส่งออก  (เคยผ่านงานด้าน  Shipping)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทได้ดี